Tour wizualny Wenecji. Christian Costa

Tekst i fotografie: Christian Costa

01

01-christian-costa-ex-colonia-marina-di-padova

Eks “Dom Wczasowy Padwa”. Jedna z wielu turystyczno-gościnnych struktur opuszczonych na Lido. Ślady genius loci coraz trudniejszego do uchwycenia…

Ex Colonia Marina di Padova. Una delle tante strutture turistico-ricettive abbandonate al Lido. Memorie di un genius loci sempre più difficile da afferrare…

Former “Padova summer camp”. One of the many tourist-lodging facilities abandoned at the Lido. Traces of a genius loci more and more difficult to grasp…

02

02-christian-costa-il-buco-piu-costoso-al-mondo-2014

Najdroższa dziura na świecie: 40 mln euro wydane na budowę nowego Pałacu Kina dla Festiwalu Filmowego w Wenecji. W 2009 roku, kopiąc fundamenty budynku, znaleziono azbest i jeszcze niżej fort austriacki…

W 2016 roku zbudowali na miejscu czerwony sześcian / salę kinową.

Il buco più costoso al mondo: 40 milioni di euro spesi per costruire il Nuovo Palazzo del Cinema per la Biennale Cinema di Venezia. Nel 2009, scavando le fondamenta dell’edificio, si è trovato amianto e sotto ancora un forte austriaco…

Nel 2016 ci hanno costruito sopra un cubo rosso / sala cinematografica.

The most expensive hole in the world: 40 million Euros spent to build the new Cinema Palace for the Venice Film Festival. In 2009, digging the foundations of the building, they found asbestos and an Austrian fort below that…

In 2016 they built a red cube / movie theater over it.

 

www.wikispesa.it/Nuovo_palazzo_del_cinema_%E2%80%93_Lido_di_Venezia

03

03-christian-costa-centro-sportivo-allagato

Zalane centrum sportowe, Lido. Ignorowanie technik budowlanych stosowanych przez wieki nie przynosi nic dobrego w lagunie…

Centro sportivo allagato, Lido. Ignorare le tecniche costruttive definite attraverso i secoli non porta mai nulla di buono in laguna…

Flooded sports center, Lido. Ignoring construction techniques defined through the ages never brings anything good in the lagoon…

04

04-christian-costa-caserma-pepe

Koszary Pepe, Lido. Jedne z pierwszych murowanych koszar zbudowanych, w celu umieścienia wojska w czasie pokoju (1591), na obszarze używanym od wieków, aby bronić dostępu do laguny i gromadzić żołnierzy. Teren wojskowy. Niedostępne.

Caserma Pepe, Lido. Una delle prime caserme in muratura edificate per ospitare l’esercito in tempo di pace (1591), in un’area adoperata da secoli per difendere l’accesso alla laguna e ammassare truppe. Zona militare, inaccessibile.

Pepe barracks, Lido. One of the first brick-built barracks to house the army in time of peace (1591), in an area used for centuries to defend the access to the lagoon and to gather troops. It’s an inaccessible military zone.

05

05-christian-costa-blue-moon

“Blue Moon” architekta Giancarla De Carlo. UFO wylądowało na plaży w Lido.

“Blue Moon” di Giancarlo De Carlo. Un ufo atterrato sulla spiaggia del Lido.

“Blue Moon” by Giancarlo De Carlo. A UFO landed on the beach of the Lido.

http://architettura.it/architetture/20040516/

06

06-christian-costa-des-bains

Hotel Des Bains, Lido. Mityczne miejsce dla zachodniej kultury z racji wnętrz Art Nouveau, i wyrafinowanego życia z początku XX wieku. Thomas Mann zatrzymywał się tu, wybierając go jako tło dla swojego utworu “Śmierć w Wenecji”. W 1971 Luchino Visconti nakręcił tu film z tej powieści. Obiekt niedostępny.

Hotel Des Bains, Lido. Un luogo mitico della cultura occidentale con i suoi interni liberty e la sua vita mondana di inizio ‘900. Thomas Mann vi soggiornò, ambientandovi “Morte a Venezia”. Nel 1971 Luchino Visconti vi girò il film omonimo. Inaccessibile.

Hotel Des Bains, Lido. A mythical place for Western culture with its art nouveau interiors, and its sophisticated life at the beginning of the XX century. Thomas Mann stayed here, choosing it as a set for “Death in Venice”. In 1971 Luchino Visconti shot here the film from the novel. Inaccessible.

www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/asta_internet_arredi_hotel_des_bains_lido_venezia-417005.html

07

07-christian-costa-teatro-marinoni

Ospedale al Mare [Szpital nad Morzem], Lido: Teatr Marinoni.

Ospedale al Mare, Lido: Teatro Marinoni.

Ospedale al Mare [Hospital at the Sea], Lido: Marinoni Theatre.

08

08-christian-costa-area-militare-di-san-niccolo

Teren wojskowy San Niccolò, radar. Do ochrony wyjścia do morza. Naprzeciwko znajduje się Fort Sant’Andrea, kolejne niesamowite miejsce.

Area militare di San Niccolò, radar. A protezione della bocca di porto. Di fronte si trova Forte Sant’Andrea, un altro luogo incredibile.

San Niccolò military area, radar. It protects the entrance to the sea. On the opposite side there is Sant’Andrea Fort, just another incredible place.

09

09-christian-costa-area-militare-di-san-niccolo

Teren wojskowy San Niccolò: fort, zbiorniki i konstrukcje. Niedostępny.

Area militare di San Niccolò: forte, cisterne e strutture. Inaccessibile.

San Niccolò military area: fort, cisterns and structures. Inaccessible.

10

10-christian-costa-murazzi

Forma zamieszkiwania i dzielenia się przestrzenią w lagunie: oto jeden z wielu baraków-tarasów z widokiem na morze, gdzie Wenecjanie organizują pikniki i spędzają wieczory. Każda konstrukcja jest używana przez określoną grupę przyjaciół i krewnych, którzy o nią dbają. Nikt nie używa cudzej.

Una forma dell’abitare e del condividere lo spazio in laguna: una delle tante baracche-terrazza sul mare dove i veneziani fanno picnic e passano le serate. Ogni struttura è utilizzata da un gruppo definito di amici e parenti, che se ne prende cura, senza invadere quelle altrui.

A form of living and sharing space in the lagoon: one of the many shacks-terrace overlooking the sea where Venetians do picnics and spend their evenings. Each shack is used by a defined group of relatives and friends, who takes care of it. No one uses someone else’s.

11

11-christian-costa-mose-2014

Plac budowy MOSE / Lido, widoczny z daleka.

Il cantiere del MOSE / Lido, visibile da chilometri.

The MOSE / Lido construction site, visible from kilometers away.

https://en.wikipedia.org/wiki/MOSE_Project

12

12-christian-costa-mose-2014

MOSE / Malamocco z palisadą, która “uniemożliwia” widok placu budowy, i panelami informacyjnymi, które tłumaczą nam, jak musimy to widzieć.

MOSE / Malamocco con palizzata che “ostruisce” la vista sul cantiere e pannelli esplicativi che spiegano ciò che dobbiamo vedere.

MOSE / Malamocco with a palisade, which “obstructs” the view on the construction site, and information panels that explain what we are supposed to see.

13

13-christian-costa-poveglia

Wyspa Poveglia, która stała się znana na całym świecie z powodu spontanicznej próby uzyskania przez lokalnych mieszkańców koncesji na 99 lat, w celu utrzymania użytku publicznego wyspy.

Isola di Poveglia, divenuta nota in tutto il mondo per il tentativo spontaneo della cittadinanza di ottenerla in concessione per 99 anni per conservarne l’uso pubblico.

 

Poveglia island, famous around the world for the spontaneous attempt of local citizens to obtain it as a concession for 99 years to maintain its public use.

www.povegliapertutti.org

14

14-christian-costa-poveglia

Zaczarowane miejsce, między budynkami całkowicie pokrytymi chaszczami…

Un luogo incantato, tra edifici completamente ricoperti dai rovi…

An enchanted place, among buildings completely covered by brambles…

15

15-christian-costa-lazzaretto-vecchio

Wyspa Lazzaretto Vecchio: tu powstały idee lazaretu i kwarantanny, którymi Wenecja radziła sobie z dżumą przez wieki. Oto geografia, która staje się funkcją.

Isola di Lazzaretto Vecchio: qui nasce l’idea del lazzaretto e della quarantena, con cui Venezia ha affrontato la peste nei secoli. La geografia che diviene funzione.

Lazzaretto Vecchio island: here arose the concepts of lazaret and quarantine, used by Venice to deal with the plague over the centuries. This is geography that becomes function.

16

16-christian-costa-san-michele

San Michele: kolejna “wyspecjalizowana wyspa”, cmentarz Wenecji.

San Michele: un’altra “isola specializzata”, il cimitero di Venezia.

San Michele: another “specialized island”, Venice’s cemetery.

17

17-christian-costa-san-michele

San Michele: klasztorny ogród nowicjuszy, “ukryty” na dachach klasztoru, gdzie znów produkuje się lokalne wino.

San Michele: orto claustrale dei Novizi, “nascosto” sui tetti del Monastero, dove si è ritornato a produrre il vino locale.

San Michele: the cloistered garden of the Novices, “hidden” on the roofs of the monastery, where a Venetian association is producing local wine again.

18

18-christian-costa-mazzorbo

Wyspa Mazzorbo: produkcja wina wysokiej jakości, a w tle, dzielnica IACP (1980-1997) Giancarla De Carlo.

Isola di Mazzorbo: produzione di vino di alta qualità e, sullo sfondo, il quartiere IACP di Giancarlo De Carlo (1980-1997).

Mazzorbo island: high quality wine production and, in the background, Giancarlo De Carlo’s IACP district (1980-1997).

http://architetti.san.beniculturali.it/web/architetti/progetti/scheda-progetti?p_p_id=56_INSTANCE_hIz4&articleId=14401&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&groupId=10304&viewMode=normal

O autorze:

Christian Costa – artysta wizualny, mieszka i pracuje w Neapolu i w Warszawie, gdzie się urodził. Pisał na temat muzyki i sztuk wizualnych do magazynów „Rumore”, „NextExit”, „SuccoAcido”. Jego opowiadania zostały zilustrowane przez L.Dalisiego, M.Galatea, P.Mezzacapa, z którymi w 2002 stworzył grupę artystyczną container. Od 2005 roku, wraz z artystą Fabriziem Ajello i kuratorkami Barbarą D’Ambrosio i Costanzą Meli, pracuje nad projektem sztuki publicznej Progetto Isole, obejmującym obszar miasta Palermo i okolic. Od 2007 roku pracuje nad projektem sztuki publicznej N.EST, koncentrującym się na ogromnej i bardzo zróżnicowanej wschodniej części Neapolu. Od 2008 roku wraz z Fabriziem Ajello realizuje projekt sztuki publicznej Spazi Docili [Przestrzenie Podatne], koncentrujący się na Florencji, ale realizowany w różnych krajach. Przeprowadzają oni badania terenu miasta, interwencje sztuki publicznej, warsztaty, wystawy, rezydencje – organizowane jako kuratorzy, konferencje, spotkania. Od 2014 roku pracuję nad projektem Biennale Urbana, założonego przez Spazi Docili [Przestrzenie Podatne], STALKER i Officina Marinoni, bazowanym w Wenecji.
W swojej działalności używa mediów takich jak instalacja, fotografia, video i performance, zazwyczaj zwracając wielką uwagę na element dźwięku (sound art, instalacje dźwiękowe).
Koncepcja ‘miejsca’ jest jego medium: tożsamość związana z miejscami i sposób, w jaki jest ona spostrzegana przez tych, którzy tam mieszkają i tych, którzy pochodzą z zewnątrz. Interesują go wzajemne relacje, które tworzą się pomiędzy tożsamością/pamięcią i przestrzenią fizyczną oraz sposoby oddziaływania procesów społeczno-ekonomicznych na percepcję kulturowej przestrzeni.

www.spazidocili.org