Tour wizualny Wenecji. Christian Costa

Tekst i fotografie: Christian Costa 01 Eks “Dom Wczasowy Padwa”. Jedna z wielu turystyczno-gościnnych struktur opuszczonych na Lido. Ślady genius loci coraz trudniejszego do uchwycenia… Ex Colonia Marina di Padova. Una delle tante strutture turistico-ricettive abbandonate al Lido. Memorie di un genius loci sempre più difficile da afferrare… Former “Padova summer camp”. One of the […]

KOMU HAKUJEMY MIASTO?

Nierobienie niczego, blokowanie przepływów czy konstruowanie firewalli wydaje się dziś znacznie bardziej subwersywne niż hakowanie. Czasem tylko powstrzymanie się od zmian pozwala ocalić zróżnicowane style życia – rozumiane jako konkurujące uniwersalia. Prawo do miasta powinni mieć także ci, którzy nie czytali Lefebvre’a Gdy myślimy o hakowaniu miasta, do głowy przychodzi kilka form działania na rzecz […]

Zamieszczone w PL.

NIE/WIDZIALNE MIASTO – WYSTAWY

Fontego de’ Polacchi, polska sekcja Biennale Urbana, powołana z inicjatywy Fundacji Bęc Zmiana, prezentuje wystawę IN/VISIBLE CITY, na którą składają się dwa projekty: Niewidzialne miasto i Proste historie. Niewidzialne miasto, projekt zainicjowany przez Zakład Badań Kultury Materialnej i Wizualnej w Instytucie Socjologii UAM oraz firmę Metropolis, poświęcony jest fenomenowi „codziennego urbanizmu” – oddolnym praktykom przekształcania […]

Zamieszczone w PL.

BIENNALE URBANA / PL

Biennale Urbana to międzynarodowa platforma kulturalna stworzona przez mieszkańców Wenecji z myślą, by wspierać idee, praktyki i strategie służące przekształcaniu relacji między Biennale, miastem Wenecja i całą wenecką laguną. Celem Biennale Urbana jest także wspieranie przemian miejskich oraz uwidocznienie przestrzeni marginalizowanych i pomijanych w dominującym wizerunku Wenecji jako miasta-zabytku, miasta-tła-do-selfie. Biennale Urbana to różnorodne działania: […]

Zamieszczone w PL.

CZAS NA BIENNALE URBANA

Trzeba wyjść z takiej kultury współczesności, która produkuje oderwane od lokalnego kontekstu wydarzenia, bo Wenecja nie jest obecnie niczym więcej jak wesołym miasteczkiem dla świata sztuki, filmu i architektury – o możliwościach ucieczki z iluzji w prawdziwą przestrzeń miasta i przejęciu Biennale Architektury w 2016 r. z Bogną Świątkowską rozmawia Christian Costa, jeden z inicjatorów […]